Zenginlik Duası

Kullarına sınırsız rızıklar ihsan eden Allah’tır. O dilediğine dilediği kadar verendir. Küçücük bir şey veya dünyalar kadar şeyler dahi ondan istemek kula izin verilen isteklerdir. Allah kulunun istemesinden hoşnut olur. Kulunun ondan istemesini sever ve oda kullarına vermeyi ve kullarının üzerinde nimetinin eserini görmekten hoşnut olur. 

 

Bir çok Zenginlik dileme duaları vardır bu dualardan bazı örnekleri burada bir araya getirdik. Dilediğiniz duaları okuyabilir ve Allah’u tealadan istediğiniz kadar zenginlik dileyebilirsiniz.

Sınırsız Bir Zenginlik Duası

Ya Vehhab

Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb,

Ya eğna min-külli ğaniy

Ey en zengin olan. Ey bütün zenginlerden daha zengin,

Ya ecvedü min-külli cevad

Ey en cömert olan. Ey bütün cömertlerden daha cömert,

Ya eltafü min-külli latif

Ey en lütufkar olan. Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif,

Ya ekremü min-külli kerim

Ey en çok ikram eden. Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,

Ya erhamü min-külli rahim

Ey en merhametli ve lütufkar olan. Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,

Ya ehabbu min-külli habib

Ey en Sevgili olan. Ey bütün sevilenlerden daha sevgili Allah’ım.

 

 

Hadîs-i serîflerde buyuruldu ki:

“Her kim, Vâkia suresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”

“Vâkia sûresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.”

Abdullah b. Mesûd’u, Ölüm hastalığında ziyaret eden Hz. Osman (r.a): “Sana bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?” dedi. Abdullah, buna ihtiyacı olmadığını söyledi. Hz. Osman; “Senden sonra kızlarına kalır” dedi. O zaman Abdullah onu su cevabi verdi: “Sen kızlarımdan korkma. Ben onlara Vâkia sûresini okumalarını emrettim.” Ben, Peygamber (s.a.s)’in söyle dediğini işitmiştim:

“Her kim her gece Vâkia sûresini okursa, ona fakirlik dokunmaz” 
(Ibn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282

 

 

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Zenginlik Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları